Rīgas Imantas vidusskolas humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas 7.a klases skolēni literatūras stundās lasa un analizē franču rakstnieka Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatu "Mazais princis". Šodien informātikā top tiešsaistē veidoti vārdu "mākoņi" ar grāmatas atziņām un atslēgvārdiem, ar kuriem jau nākamajā literatūras stundā skolēni iepazīstinās viens otru un literatūras skolotāju. Paldies informātikas skolotājai Ingūnai Helvigai un literatūras skolotājai Silvijai Ludženiecei par sadarbību un starpdisciplinārām stundām! Mēs par jēgpilnu mācību procesu!