Rīgas Imantas vidusskolas 2. un 3. klašu skolēnu vecāki 10. un 11. aprīlī tika aicināti piedalīties skolas rīkotajā pasākumā “Iekāpt skolēna kurpēs”! Vecāki varēja vērot un līdzdarboties mācību stundās, kā arī gūt priekšstatu par mūsdienīgu mācību stundu. Kopumā vecāki piedalījās matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, dabaszinību, sporta, mūzikas, sociālo zinību, vizuālās mākslas un ētikas stundās un dalījās gūtajos iespaidos. Paldies skolēnu vecākiem par ieinteresētību un 2.-3. klašu skolotājiem par atsaucību!