Rīgas Imantas vidusskolā ļoti sirsnīgā un emocionālā gaisotnē lielākajā daļā 1.- 3. klašu noritēja Māmiņdienas svētki! Bērni savām mammām skandēja dzejoļus, anekdotes un citus stāstus, rādīja teatralizētus uzvedumus, dziedāja dziesmas un ar pašu veidotām dāvaniņām iepriecināja savas mīļās mammas. Gandarījumu un prieku izjuta ne vien tikai māmiņas, bet arī paši bērni! ? Liels paldies visām klašu audzinātājām, kas ieguldīja darbu tik skaistu svētku organizēšanā!