29. maija vakarā uz šī mācību gada noslēdzošo sanāksmi pulcējās Rīgas Imantas vidusskolas padome. Kopīgi tika izvērtēts šajā mācību gadā paveiktais, analizēti skolēnu sasniegumi un ieskicēts attīstības plāns turpmākajiem trim gadiem. Paldies skolas direktorei un vietniecēm Gintai Revizorei un Guntai Kaulai par sagatavoto informāciju un visiem skolēnu vecākiem, kas atrada laiku ierasties, par ieinteresētību un atbalstu skolai! Lai jauka vasara mūsu skolēnu vecākiem!