Rīgas Imantas vidusskolas 9. klašu izlaidums - smaidi, prieks, meiju un ziedu smarža, apsveikumi, sirsnīgi pateicības vārdi, laba vēlējumi... Sirsnīgi sveicam mūsu absolventus, viņu vecākus un skolotājus!