Kamēr Rīgas Imantas vidusskolas ēkas otrā pusē tiek veikti pēdējie Imantas sporta centra atklāšanas darbi, tikmēr skolas centrālā ieeja ieguvusi jaunu rotu - jau no tāluma pamanāmu uzrakstu RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA.
Paldies skolas direktorei Ingūnai Helvigai un direktores vietniecei Ingunai Kalniņai par šo iniciatīvu un ''SIA Reklāmasveikals.lv'' par operatīvo nosaukuma izgatavošanu un uzstādīšanu, lai paspējam to izdarīt līdz sporta centra atklāšanai!