Uzmanību! Uz iestājpārbaudījumu pretendentiem līdzi jāņem 9. klases liecība ar gada mācību sasniegumu vērtējumiem!

Vairāk informācijas sadaļā Uzņemšana 10. klasē