Baltijas ceļa stunda 4. septembrī Rīgas Imantas vidusskolā, kad ap skolu apvijās vairāk nekā 900 roku pāru ķēde un izskanēja 32 spēka vārdi, no kuriem vairākkārt atkārtojās tādi vārdi kā DRAUDZĪBA un SADARBĪBA.
Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā, īpašs paldies direktores vietniecei Guntai Kaulai par iniciatīvu un ieguldīto darbu!