Rīgas Imantas vidusskolas 6. un 7. klašu skolēni krievu valodas skolotājas Oksanas Jenkovas vadībā gatavo paši savas lapbook (no angļu "lap" piestiprināt, "book" - grāmata) jeb paštaisītas interaktīvas mapes ar kabatiņām, durtiņām, kustīgiem elementiem, kurā tiek ievietoti materiāli (tēma ir viena). Tas bija radošs process, kurš skolēnus ļoti aizrāva (valoda+viz. mākslas elementi). Lapbook ir arī praktiska nozīme, to var lietot stundās, kā arī gatavoties kontroldarbam, jo tas ir ir labs atgādņu apkopošanas veids. 6.klašu skolēni apkopoja svarīgākos krievu valodas gramatikas likumus (dzimte, skaitlis,piederības vietniekvārdi, īpašības vārdu dzimte), 7.klasēs tēmā "Produkti. Veikals" tika iekļauti uzdevumi no krājuma par skolas pienu un augļiem. Paldies skolotājai Oksanai Jenkovai par radošajām krievu valodas stundām!