Rīgas Imantas vidusskolas 5.m un visu 6. klašu skolēni krievu valodas stundās ar prieku veidoja apsveikuma kārtiņas saviem tuviniekiem krievu valodā. Skolēni ielika darbā savu mīlestību un Ziemassvētku gaidīšanas prieku, vienlaicīgi mācījās rakstīt apsveikumu svešvalodā. Savukārt 7.b klases skolēni gatavoja plakātus "Ziemassvētki manā ģimenē" un "Ziemassvētku tradīcijas Latvijā un Eiropā". Lai visiem gaiši Ziemasvētki! Liels paldies krievu valodas skolotājai Oksanai Jenkovai par radošuma veicināšanu mācību stundās!