Neparastiem 4.-12. klašu priekšnesumiem bagāta 19. decembrī aizritēja Ziemassvētku pasākumu diena Rīgas Imantas vidusskolā! Klases savos priekšnesumos apceļoja Itāliju, Grieķiju, Krieviju, Spāniju, Taizemi, Vāciju, Austrāliju, Meksiku un citas tuvas un tālas zemes un iepazīstināja skatītājus ar šo zemju Ziemassvētku tradīcijām! Taizemes priekšnesumā brīnišķīgi dejoja mūsu šī gada apmaiņas programmas skolniece Kamika no Taizeme, savukārt Vācijas priekšnesumā tradicionālo "O, Tannenbaum! O, Tannenbaum!" jeb "Ak, eglīte! Ak, eglīte!" kopā ar mūsu skolēniem dziedāja arī apmaiņas programmas skolnieces Caterina un Amelia no Vācijas! Paldies visiem skolēniem un audzinātājiem par radošajiem priekšnesumiem! Paldies pasākuma vadītājai Karlīnai, skaņu operatoram - skolotājam Jānim Lūsim un direktores vietniecei Ingai Kalviņai par ieguldīto darbu pasākumu norisē!