1991.gada barikāžu atceres laikam par godu Rīgas Imantas vidusskolā izveidota izstāde, kurā aplūkojamas 7.a un 7.b klašu skolēnu informātikas stundās veidotās infografikas un plakāti, kā arī vizuālās mākslas pulciņa skolēnu darbiņi par barikādēm. Paldies par ieguldīto darbu izstādes veidošanā un noformēšanā 7. klašu skolēniem un viņu informātikas skolotājai Ingūnai Helvigai, vizuālās mākslas pulciņa dalībniekiem un viņu skolotājai Renātei Druvai, skolotājai Mairai Glinkai, direktores vietniecei Ingai Kalviņai, skolēnu pašpārvaldes jauniešiem u.c. palīgiem!