Rīgas Imantas vidusskolas humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas 7.a klases skolēni literatūras stundās lasa un analizē Aspazijas dzeju, savukārt 7.c klases skolēni iepazīst Raiņa lugu "Zelta zirgs". Informātikā iepriekš minētā sakarā top tiešsaistē veidoti vārdu "mākoņi" ar atziņām un atslēgvārdiem. Paldies informātikas skolotājai Ingūnai Helvigai un literatūras skolotājām Silvijai Ludženiecei un Evitai Braunai par sadarbību un starpdisciplinārām stundām! Mēs par jēgpilnu mācību procesu!