Ja īstas ziemas ārā nav, tad var taču to uzburt datorā! Rīgas Imantas vidusskolas 2.b klases skolēni šodien vizuālās mākslas stundā pirmo reizi ziemas ainavu zīmēja datorprogrammā "Paint". Katrs iesākums ir grūts, bet dažiem veicās tīri labi. Jau ceturto gadu RIV skolotājas 1.-3. klasēm reizi nedēļā kādu no mācību stundām organizē datorklasē, nodrošinot mācību satura un datorikas prasmju vienlaicīgu apguvi. Šoreiz paldies skolotājai Inesei Dundurei par vizuālajā mākslā integrēto datoriku!