Rīgas Imantas vidusskolas direktores vietnieces Ingas Kalviņas kabinetā izveidots smilšu spēles terapijas stūrītis, kurā atsevišķiem skolēniem tiek sniegts atbalsts sevis izprašanai, traumatisku pārdzīvojumu mazināšanai, labsajūtas veidošanai u.c. gadījumos. Inga Kalviņa smilšu spēles terapiju apgūst Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūtā un pamazām uzsāk praktizēšanu mūsu skolā. Paredzēts, ka nākamajā mācību gadā šī terapija mūsu skolas skolēniem/viņu ģimenēm un skolotājiem tiks piedāvāta jau nedaudz plašākā apmērā. Priecājamies par Ingas iniciatīvu un skolēniem piedāvāto iespēju, par kuru interesi izrāda ne vien atsevišķi mūsu skolas skolēnu vecāki, bet arī ārzemju pedagogi, kuri janvārī viesojās RIV!

KAS IR SMILŠU SPĒLES TERAPIJA?
Smilšu spēles terapija ir unikāla iespēja izzināt savu iekšējo pasauli un arī sevi pašu.
Terapeita kabinetā ir plaukti, kuros ir sakārtotas dažādas figūras - simboli, un divas kastes ar smiltīm (vienā no tām drīkst liet ūdeni). Izmantojot figūriņas, smiltis un ūdeni, bērns vai pieaugušais var izteikt to, ko nevar pastāstīt ar vārdiem, izspēlēt savu pieredzi, atbrīvoties no spriedzes, dusmām, bailēm, no tā, kas viņu pārņem vai moka.
Smilšu spēles terapija palīdz bērnam vai pieaugušajam izdzīvot negatīvos pārdzīvojumus un atveseļoties. Tā ir domāšana ar tēlu palīdzību. Nav iespējams izveidot kaut ko „nepareizu”, mūsu iekšējā pasaule vienmēr ir pareiza, kuru var reāli ieraudzīt, veidojot smilšu bildes.
Bērniem, atšķirībā no pieaugušajiem, nav nepieciešams saprast, kas notiek viņu zemapziņā, kādas un kāpēc tieši tādas smilšu bildes veidojas. Dziedinošs ir pats smilšu bilžu veidošanas process.
Pieaugušie ar konsultanta palīdzību mācās saskatīt un saprast, kas notiek smilšu kastē un kā tur attēlotāis saistās ar reālo dzīvi. Tā ir izeja no zemapziņas un apziņu. Tā ir vienreizējā iespēja paskatīties uz sevi no malas un ar terapeita palīdzību atklāt kaut ko jaunu par sevi.

KAD SMILŠU SPĒLES TERAPIJA VAR PALĪDZĒT?
Gadījumos, ja bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem ir:​
grūtības vai vēlēšanās izprast sevi, savu iekšējo pasauli, savas attiecības ar vienaudžiem, vecākiem;
traumatiskie pārdzīvojumi (šķiršanās, nāve, ilga slimība, avārija, dzīvesvietas maiņa);
emocionālās un personības problēmas;
neirozes;
stostīšanās, tiki;
nakts bailes, murgi;
hiperaktivite, depresija.