Sestdien, 15. februārī, Rīgas Imantas vidusskolā norisinājās dambretes turnīrs, kurā kopumā piedalījās gandrīz 40 mūsu skolas jaunāko klašu skolēni. Turnīrs notika vairākās kārtās, noslēgumā visi dalībnieki tika pie RIV diplomiem, pildspalvām (paldies RIV atbalsta biedrībai), bet pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klašu grupā arī pie medaļām! Liels paldies dalībniekiem par izturību un viņu vecākiem par atbalstu! Vislielākais paldies pasākuma organizatorēm - dambretes pulciņa skolotājām Gitai Zelkai un Ritai Madi, direktores vietniecei Ingai Kalviņai un Dambretes federācijas pārstāvim, skolas absolventam, šodienas sacensību tiesnesim Vitautam Budreikam!