Paņemt tevi aiz rokas un tad cauri visām vasarām... Tieši šī dziesma bija vadmotīvs Rīgas Imantas vidusskolas 12. klases Žetonvakaram, kas norisinājās 28. februārī! Tas iesākās ar svinīgo daļu, kurā skolēni caur Imanta Ziedoņa epifaniju fragmentiem un dažadām dziesmām klātesošajiem atklāja savu vērtību pasauli, pateicās saviem vecākiem un skolotājiem, ieklausījās skolas direktores Ingūnas Helvigas uzrunā un no klases audzinātājas Anitras Līkanses, pašu dzīves vērtīgākajām atziņām skanot, saņēma RIV Žetona gredzenus.
Pasākuma otrajā daļā skolēni savus viesus priecēja ar muzikālu ceļojumu, kas sevī iekļāva ne vien dziesmas un dejas, bet pat zinātni un nākotnes vīzijas! Paldies mūsu 12ajiem, viņu vecākiem un klases audzinātājai Anitrai Līkansei par ļoti skaistajiem svētkiem!