Rīgas Imantas vidusskola saposusies pavasarim! Liels paldies vizuālās mākslas un mājturības skolotājai Mairai Glinkai un viņas palīgiem par priecīgajām un košajam rotām!