7. martā Rīgas Imantas vidusskolā notika Atvērto durvju diena! Sestdienas rītā skolā pulcējās pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki no tuvākas un tālākas Imantas apkārtnes. Pie durvīm ikvienu pasākuma apmeklētāju, jautrai mūzikai skanot, sagaidīja skolas direktore Ingūna Helviga un skolas talismans - pūce RIViņš. Sākumā ģimenes saņēma darbnīcu karti ar stāstu par Pupiņas ceļojumu, un tad ceļojums skolas pasaulē varēja sākties! Divu stundu garumā ikviens varēja viesoties visās aizraujošajās radošajās darbnīcās, kuras vadīja sākumskolas skolotājas. Vēlāk visi pulcējās aktu zālē, kur, atskanot skolas melodiskajam stundu zvanam, plkst. 12.00 sākās skolas pašdarbnieku koncerts. Dziedāja skolas zēnu koris “Auseklītis” diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā, dziedāja arī meiteņu koris “Unda” diriģentes Ritas Birzules vadībā. Dejoja tautas deju kolektīva “”Degsmīte” un mūsdienu deju kolektīva “Debija” bērni vadītājas Aijas Vītoliņas vadībā. Noslēgumā skolas direktore Ingūna Helviga visiem klātesošajiem prezentēja mācību iespējas nākamajam gadam Rīgas Imantas vidusskolas 1. klasē. Priecājamies par bērnu un vecāku lielo interesi un pozitīvajām atsauksmēm! Liels paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā un norisē!

Vairāk FOTO