9. martā Rīgas Imantas vidusskolas 1.klašu skolēni aktīvi piedalījās “Gadalaiku stafetēs”. Sportiski tika izspēlētas katra gadalaika galvenās iezīmes un aktivitātes. Noslēgumā visi bērni tika pie šokolādes medaļām un diplomiem katrai klasei. Liels paldies skolotājām Lienei Roziņai un Elīnai Gabrānei par aizraujošās sporta pēcpusdienas organizēšanu!