Rīgas Imantas vidusskolā marta pirmajā pusē notika karjeras izglītībai veltīti pasākumi, kurus atbalstīja skolēnu vecāki un uzaicinātie speciālisti.

Ar 2. klašu skolēniem tikās 2.b klases Emīla mamma Daiga Bome, kura par jurista profesiju stāstīja atraktīvi, iekļaujot fiziskās aktivitātes.

Pie 3. klašu skolēniem viesojās 3.b klases audzēknes Gabrielas tētis Sandris Kundzāns, kurš skolēniem stāstīja par jurista profesiju. Pēc sarunas skolēni nolēma, ka derētu ieviest Profesiju dienu.

Vidusskolēni tikās ar Pārdaugavas Tiesas tiesnešiem Adriju Buliņu un Viktoru Makuseviču, kā arī tiesneša palīdzi Viktoriju Meižauci. Sarunā ar skolēniem tika runāts par administratīviem jautājumiem, tiesībām, pienākumiem, likumiem un to pārkāpumiem. Jaunieši aktīvi iesaistījās sarunā, jautāja par dažādām dzīves situācijām.

Pie 9. klašu skolēniem ar savu veiksmes stāstu viesojās būvvaldes "RAIL Baltic" pārstāves, kas dalījās savās pārdomās par būvniecības nozari un profesijām, kā arī karjeras iespējām un grandiozo dzelzceļa modernizācijas projektu Baltijas valstīs.

9.b klases skolēni kopā ar karjeras konsultanti Jūliju Brokeri "pielaikoja" dažādu profesiju pārstāvju kurpes gan sev, gan saviem klasesbiedriem.

Kopumā ikviena tikšanās izvērtās jēgpilnā sadarbībā! Paldies vecākiem, ka atbalstīja karjeras mēneša aktivitātes! Paldies skolas karjeras konsultantēm Jūlijai Brokerei un Ingrīdai Bernānei par šo pasākumu organizēšanu! Paldies direktores vietniecei Gintai Revizorei par karjeras izglītības koordinēšanu! Lai visiem veselība!