Rīgas Imantas vidusskolas centrālais laukums krāšņi saposies - 9. klašu izlaidumi var sākties! Pirmo reizi skolas vēsturē tie notiek ārā, svaigā gaisā, skaistā jūnija saulītē! Liels paldies rotāšanas komandai: RIV 8.a klases skolniecei Signei un viņas mammai Evitai Māliņai, 8.a klases skolniecei Karlīnai un viņas ģimenei, direktores vietniecei Ingai Kalviņai, mājturības un tehnoloģiju skolotājai Mairai Glinkai un viņu palīgiem!