Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē oficiālie rezultāti publicēti interneta vietnē: ŠEIT

Gaidām pretendentus kopā ar vecākiem!

Vecāku iesnieguma veidlapas:

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar roku),

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar datoru).