Jau otro nedēļu Rīgas Imantas vidusskolā notiek klašu vecāku sapulces. Lai novērstu epidemioloģiskās drošības riskus, vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem lielākoties tiek rīkotas āra klasē vai tiešsaistē. Paldies vecākiem par sapratni un atbalstu! Paldies klašu audzinātājiem par elastību un izturību!