Paldies visiem 4. klašu skolēniem un viņu vecākiem, kuri piedalījās lasītprasmes novērtēšanas pētījumā! Paldies arī sākumskolas metodiskās komisijas vadītājai Ivetai Veinbergai par pētījuma īstenošanu mūsu skolā.