Priecājamies par Jāņa Anda un Artūra panākumiem! Paldies skolotājai Inesei Tepeorenai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!