Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris "Unda" ieguvis augstās 1. pakāpes diplomu Latvijas 2.- 4. klašu koru konkursā "Tauriņu balsis 2016". Siesnīgi sveicam meitenes! Liels paldies kora vadītājai Ritai Birzulei un koncertmeistarei Dacei Rammai - Gruntei par ieguldīto darbu! Lepojamies!