9. maijā daļa mūsu skolas skolēnu tiešsaistē kārto "Eiropas eksāmenu", kura saturā ietverti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi par Eiropas Savienības vēsturi un attīstību, institūcijām, Latvijas dalību Eiropas Savienībā un ieguvumiem. Par katru jautājumu tiek piešķirts noteikts punktu skaits skalā 1-3 punkti. Jautājumi veidoti tā, lai ne tikai pārbaudītu faktu zināšanas, bet arī rosinātu domāt un aktualizēt savu pieredzi. Pēc eksāmena nokārtošanas ikviens tā kārotājs savā e-pastā saņem apliecību par dalību eksāmenā. Priecājamies par mūsu aktīvajiem un zinošajiem skolēniem!