Uzmanību!

Aicinām skolēnu vecākus rūpīgi iepazīstieties ar informatīvajiem materiāliem par Skolēnu e karti un pieteikšanos tās saņemšanai. Uzsveram, ka:

1) jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1., 5. un 10. klasē;

2) no 2016. gada 1. septembra Rīgas pašvaldības skolās 5.-9. klašu skolēniem tiks nodoršinātas pašvaldības finansētas brīvpusdienas, kuru uzskaites nodrošināšanai Skolēna e kartes būs nepieciešamas visiem 5.-9. klašu skolēniem.

Lūdzam vecākus parūpēties par savlaicīgu Skolēna e kartes nodrošināšanu savam bērnam!

Informatīvs buklets par Skolēna e karti un tās saņemšanu ŠEIT