Kamēr skolēni jaunajam mācību gadam vēl gatavojas, tikmēr Rīgas Imantas vidusskolas skolotāji augusta otro pusi veltījuši profesionālajai pilnveidei un skolas darba plānošanai! Mūsu kopējā augusta kontā:

= "Vadības komandu skolas" 2 dienu mācības Rembatē
= Latviešu valodas skolotāju asociācijas vasaras nometne Liepājā
= Mācību grāmatu autoru A. Dāvīdas un Z. Anspokas viesošanās skolā un 2 novadītas metodikai veltītas nodarbības
= Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstīšanas veicināšanas (VIMALA) 2 dienu seminārs Saulkrastos
= IZM konference
= Seminārs Liepājas domē "Ceļā uz apzinātu mācīšanos"
= Konference "Iespēju tilts" koncertzālē "Lielais dzintars"
= Moodle un Word apmācības skolā
= Skolotāju - mentoru un mentoru tālākizglītotāju konference
= Oxford University Press Teacher Professional Development Day
= Metodiskā darba plānošanas, skolotāju sadarbības un mācību sasniegumu izvērtējuma sanāksmes
= LU Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference
= Vairāki individuāli tālākizglītības kursu apmeklējumi
= Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vietnieku sanāksmes ... ...