Lai sniegtu atbalstu 1.-3. klašu audzinātājām nodarbību par drošību plānošanā un organizēšanā, Rīgas Imantas vidusskolas bibliotēkā iegādātas jaunas grāmatas katrai audzinātājai. Mēs par veselību un drošību!