Starptautiskajai Mūzikas dienai par godu 29. septembra vakarā Rīgas Imantas vidusskolu pieskandināja mūzikas jeb 1.-6.m klašu skolēnu un vienlaikus skolas meiteņu kora "Unda" un zēnu kora "Auseklītis" skanīgās balsis. Skatītāju - koristu vecāku, vecvecāku un skolotāju - priecīgās sejas vēstīja, ka koncerts izdevies godam!

Milzīgs paldies koru dalībniekiem un lieliskajiem diriģentiem Ritai Birzulei un Eduardam Grāvītim, koncertmeistarei Dacei Rammai- Gruntei un vokālajai pedagoģei Ditai Zemzariņai, un mūzikas klašu audzinātājiem: Gitai Zelkai, Kristīnei Ziņģītei-Otisonei, Aigijai Grāvītei, Ivetai Veinbergai, Jeļenai Jesajevai un Uldim Austrumam!