3. novembrī Rīgas Imantas vidusskolas mūsdienu deju grupa "Debija" un popgrupa "Brīnumiņš" kopā ar kolektīvu vadītājām Aiju Vītoliņu un Ilzi Dūzeli un akordeonistu, 5.m klases skolnieku Kristapu Sprūdžu, viesojās pansionātā "Liepa", kur ar savu krāsaino uzstāšanos priecēja pansionāta iemītniekus un izrotāja viņu ikdienu. Paldies direktores vietniecei Gintai Revizorei un kolektīvu vadītājām par ieguldīto darbu koncerta organizēšanā.