Rīgas Imantas vidusskolas 12.a klases skolniece Krista Leite, iepriekš piedaloties radošo darbu konkursā, 8. novembrī saņēmusi LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA ielūgumu 2 personām uz skolēnu konkursa "Mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā" laureātu sveikšanu un konferenci "Latvijas valsts prezidenta institūcijai - 95", kas notiks š.g. 14. novemrī Rīgas pilī! Ļoti lepojamies ar Kristas panākumiem! Lai izdodas skaists un svinīgs pasākums!