8. novembrī Rīgas Imantas vidusskolas 5.a un 6.b klases skolēni kopā ar audzinātājām viesojās Imantas filialbibliotēkā, kur tikās ar latviešu rakstnieku Valdi Rūmnieku. Skolēni izmantoja izdevību uzdot rakstniekam dažādus jautājumus, un jāatzīst, ka V. Rūmnieks bija labi sagatavojies, jo prata atbildēt uz pilnīgi visiem skolēnu jautājumiem.
Paldies klašu audzinātājām Silvijai Ludženiecei un Evitai Braunai par skolēnu ieinteresēšanu un bibliotēkas apmeklējuma organizēšanu!