Rīgas Imantas vidusskolā 2. oktobra vakarā uz šī mācību gada pirmo Skolas padomes sanāksmi pulcējās skolēnu vecāki (klašu pārstāvji), pedagogu pārstāvji un vadība. Par Skolas padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi atkārtoti tika ievēlēts Dainis Ramats (3.m), viņa vietniece šogad būs Margita Dinne (6.m). Sveicam!  Sanāksmes laikā tika pārrunātas šī gada skolas prioritātes un aktualitātes, diskutēts par izglītības kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, skolas un vecāku sadarbības nozīmīgumu. Lepojamies ar mūsu atsaucīgajiem vecākiem un sakām paldies par ieinteresētību, atbalstu, pozitīvo attieksmi un gaišo skatu uz norisēm skolā! Kopā mēs varam paveikt daudz! 

Aktualitātes un prioritātes 2017./2018. mācību gadā