Rīgas Imantas vidusskolas direktore Ingūna Helviga un angļu valodas skolotāja Jeļena Jesajeva 4. oktobrī piedalījās Erasmus+ projekta "Leading to learn together" noslēguma konferencē, kurā tika prezentēta interaktīva rokasgrāmata ar 5 valstu izglītības jomas pārstāvju paustām idejām, kā skolām veiksmīgāk plānot un organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi. Priecājamies, ka starptautiskajā rokasgrāmatā iekļauta arī Rīgas Imantas vidusskolas pieredze par mūsu skolas projekta SKOLA ĀRPUS SKOLAS un skolotāju sadarbības organizēšanu!