Starptautiskajai Mūzikas dienai par godu 4. oktobra vakarā Rīgas Imantas vidusskolu pieskandināja mūzikas jeb 1.- 6.m klašu skolēnu un vienlaikus skolas meiteņu kora "Unda" un zēnu kora "Auseklītis" skanīgās balsis. Skatītāju - koristu vecāku, vecvecāku un skolotāju - priecīgās sejas un ovācijas vēstīja, ka koncerts izdevies jauks! Paldies koru dalībniekiem un lieliskajiem diriģentiem Rita Birzule un Eduardam Grāvītim, koncertmeistarēm Aijai Ziņģītei un Dacei Rammai- Gruntei un mūzikas klašu audzinātājām: Aigijai Grāvītei, Gitai Zelkai, Kristīnei Ziņģītei-Otisonei, Gundegai Ventiņai, Ivetai Veinbergai un Jelenai Jesajevai!