Rīgas Imantas vidusskolas skolotājas Ingrīda Bernāne un Tatjana Janena noorganizējušas izraujošu lasīšanas, dziedāšanas un spēļu stundu daļai 1.a klases skolēnu, kuri skolotāju vadībā radošā veidā pilnveidoja savu lasītprasmi, tika izmantoti "Klucīši-skanīši lasītprasmes apgūvei" (autoru grupa: Sabīne Kasparsone, Vineta Kazaka un Tatjana Janena). Paldies skolotājām par lielisko nodarbību! Prieks, ka šī metodiskā līdzekļa viena no autorēm ir mūsu skolas skolotāja!