Arī Rīgas Imantas vidusskolas lasītāju klubiņa dalībnieki gatavojas Latvijas dzimšanas dienai! Viena grāmata par Latviju tikko jau izlasīta un nu iesieta izlasīto grāmatu kokā, otra gaida, kad jau nākamajā nedēļā kāds mazais lasītājs sēdīsies lasītāja krēslā (sēžammaisā) un sāks to skaļi lasīt pārējiem priekšā.
Priecājamies par mūsu čaklajiem lasītājiem un sākām paldies klubiņa vadītājai, skolotājai Kristīnei Ziņģītei-Otisonei.