Rīgas Imantas vidusskolas 4.-6. klašu vizuālās mākslas pulciņa "Akcents" skolēni Latvijas simtgades svētkiem gatavojās, gleznojot plakātus, kuri nu piedalās Rīgas pilsētas vizuālās, plastiskās mākslas konkursā - izstādē "Veltījums Latvijai simtgadē". Izstāde skatāma Rīgas Hanzas vidusskolā līdz 29. novembrim. Priecājamies par mūsu radošajiem skolēniem un sākām lielu paldies skolotājai Lindai Pilānei par iniciatīvu un atbildīgi veikto darbu skolēnu sagatavošanā!