Brīdī,  kad pirmklasnieki apguvuši rakstītos burtiņus, Rīgas Imantas vidusskolā tiek atzīmēti Burtu svētki. Šogad tie notika 5. februārī, tieši pirms 1. klašu brīvlaika.

Gudrības māte, Burtu meitiņa un Sprīdītis bija sagatavojuši bērniem 17 uzdevumus, kurus veicot, skolēni parādīja savu lasītprasmi, rakstītprasmi, spēju draudzīgi sastrādāties ar saviem klases biedriem Tā bija viņu pirmā uzstāšanās, stāstot par paveiktiem uzdevumiem. 4.m klases skolēni pastāstīja un parādīja burtu pasaku, iemācīja pārējiem dziedāt gan Burtu dziesmu, gan Alfabēta dziesmu.

Pēc labi padarīta darba direktores vietniece izglītības jomā Ligita Biseniece centīgākajiem lasītājiem un rakstītājiem pasniedza viņu pirmos diplomiņus. Dāvanā katrai klasei tika vecāku sarūpēts svētku kliņģeris klases burtiņa formā.

Svētku noslēgumā visus priecēja teātra Tims muzikālā leļļu izrāde Ceļojums.

Liels paldies pasākuma organizatorei - skolotājai Kristīnei Ziņģītei-Otisonei!