29. novembrī arī Rīgas Imantas vidusskolas 3.b klases skolēni kopā ar audzinātāju Mariju Keišu projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes" ietvaros apmeklēja pasākumu "No idejas līdz skatuvei", kurš notika Valsts Leļļu teātrī. Skolēni iepazinās ar profesiju pārstāvju darbu un noskaidroja katras profesijas lomu teātra izrādes tapšanā. Tika dota iespēja iejusties leļļu teātra pasaulē!