Rīgas Imantas vidusskola un tās gandrīz 5 hektāru lielā teritorija no lidojuma!
Pateicoties skolas sadarbībai ar RD Īpašuma departamentu un vairākiem būvuzņēmumiem top:
6 laukumi dažādām fiziskām un sportiskām aktivitātēm ar mākslīgo segumu;
Zaļā klase;
Divi skrejceļi;
Laukums ar ielu vingrošanas iekārtām;
Labiekārtoti pastaigu laukumi ar dabas izzināšanas iespējām;
Tematiski bērnu rotaļu laukumi;
Skatītāju tribīnes.
Teritorija būs apgaismota un tājā nodrošinās videonovērošanu, kā arī tā tiks iežogota.