Kopumā 114 Rīgas Imantas vidusskolas 4.-12. klašu skolēni 21. decembra rītā pulcējās pasākumos ar nosaukumu "Teicamnieku pieņemšana pie skolas direktores", kur par labām um teicamām sekmēm no skolas direktores Ingūnas Helvigas saņēma atzinības rakstu, RIV pildspalvu vai galda kalendāru un cienājās ar svētku kliņģeri! 4.-6. klašu skolēniem pasākums notika aktu zālē, savukārt vecāko klašu skolēni pulcējās skolotāju istabā. Lepojamies ar visiem un vēlam spēku un motivāciju tā turpināt! Liels paldies 12.a klases skolniecei Līvai Rudzītei par skolēniem veltīto muzikālo pārsteigumu! 
Vairāk foto: https://failiem.lv/u/eqh29tuu