20. decembrī Rīgas Imantas vidusskolas 4.-12. klašu skolēni piedalījās Ziemassvētku pasākumos ''Brīnumu varā'', kuros skolasbiedriem izrādīja iepriekš sagatavotus priekšnesumus! 
Paldies visiem mūsu radošajiem skolēniem, viņu klašu audzinātājiem, citiem iesaistītajiem skolotājiem, pasākuma vadītājiem Līvai Rudzītei un Rikam Emīlam Lazdiņam, skaņu operatoram Armandam Strēlniekam un direktores vietniecēm Guntai Kaulai un Gintai Revizorei par 3 brīnumu pilniem pasākumiem!

4.-6.kl. pasākuma foto: https://failiem.lv/u/dr6st5y4
7.-8.kl. pasākuma foto: https://failiem.lv/u/ganef85m
9.-12.kl. pasākuma foto: https://failiem.lv/u/kkguxzxz