Mūsu skolas dziedošās meitenes -  5.-9.klašu koris „Unda”, 8.-9.klašu kora ansamblis un 4.m klases kora ansamblis -  kopā ar diriģenti Ritu Birzuli 10.februārī plkst. 13.00 Anglikāņu baznīcā  pastāvīgajiem klausītājiem sniedza iknedēļas koncertu, kurā skanēja gan garīgās mūzikas dziesmas, gan tautas mūzika.

  Koncerta klausītāju vidū bija arī baznīcas draudzes mācītāji, kas lūdza atkārtot vienu no garīgās mūzikas dziesmām, kuras saturs un izjustais izpildījums raisīja Pelnu dienai atbilstošu noskaņu. Baznīcā valdīja gaišs un priecīgs noskaņojums.

  Paldies pavadošajām mūzikas klašu audzinātājām - Rutai Muskarei un Sarmai Igaunei - par atbalstošu klātbūtni, kā arī uzņēmīgajai meiteņu kora diriģentei Ritai Birzulei par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā un organizēšanā!

Lai meiteņu korim „Unda” veicas starptautiskajā koru konkursā Lietuvā (Kauņā) š.g. 19.februārī! Turēsim īkšķus!

Mākslas jomas vadītāja Anitra Līkanse