7. janvārī Rīgas Imantas vidusskolas 11.a klases skolēni piedalījās Swedbank praktiskajās mācībstundās "Dzīvei gatavs". Skolēni atzinīgi novērtēja iespēju apgūt tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Aizraujošā matemātikas nodarbībā ikviens dalībnieks varēja iejusties bankas vērtspapīru brokera lomā, lai pilnveidotu zināšanas un prasmes par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās, savukārt angļu valodas stundā jaunieši iepazina nākotnes profesiju izaicinājumus un angļu valodā diskutēja par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kuras šobrīd vēl nemaz neeksistē. 11.a klases skolēni atzīst, ka šādas nodarbības jāorganizē arī nākamajā mācību gadā. Paldies nodarbību vadītājām Ilzei Rukai un Jevgēnijai Ziņģei par aizraujošajām nodarbībām un direktores vietniecei Guntai Kaulai par nodarbību organizēšanu!