Rīgas Imantas vidusskolas 6.b un 7.b klases skolēni krievu valodas skolotājas Tatjanas Janenas vadībā tēmu "Vārddarināšana" apgūst, organizējot Sniega stundu skolas pagalmā - darinot jaunus vārdus (cнег, снежинка, снеговик...) un iepazīstot S. Jeseņina dzejas skaistumu. Paldies skolotājai Tatjanai Janenai par radošajām stundām svaigā gaisā!