Rīgas Imantas vidusskolas 1. klašu skolēni 8. februārī baudīja "Burtiņu svētkus" - pierādot, ka nu apguvuši visus burtus, veica klašu audzinātāju veidotus radošos uzdevumus, saņēma diplomus un dāvanas un mielojās ar skolas dāvātajiem kliņģeriem klašu burtu formā! Liels paldies skolotājām Ingrīdai Bernānei, Inesei Dundurei un Aigijai Grāvītei par ieguldīto darbu svētku organizēšanā!